Riigikogu konverentsisaalis 17.06.2014

21.06.2014 | Ajaveeb

Puudega inimesed, omastehooldajad ja neid ühendavad organisatsioonid korraldasid 17. juuni 14 Toompeal Riigikogu hoone ees piketi, kus nõuti töövõimeseaduse eelnõu tagasivõtmist ja töövõimereformi peatamist.

Piketil anti üle avalik pöördumine Riigikogu esimehele. Eiki Nestor kutsus piketil osalejad Riigikogu Konverentsisaali, kus võtsid sõna töö- ja terviseminister Urmas Kruuse, sotsiaalminister Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Jüri Jaanson, Margus Tsahkna ja komisjoni esimees Heljo Pikhof.

Midagi uut Riigikogu liikmetel ja ministritel kohalolijatele öelda ei olnud. Kuid hoolikal vaatamisel ja kuulamisel saab kuulda uusi lubadusi.

Head vaatamist ja kuulamist!

Autor: Mella